Om Barnas Vikingdager

 

Barnas vikingdager på Egge er en videreføring av Vikingfestivalen på Egge, og arrangeres av Egge museum hvert annet år. Barnas vikingdager skal formidle kunnskap om den historiske perioden rundt år 1000 med utgangspunkt i de rike fornminnene på Egge – med et uttrykk som tar barn og unge på alvor ved å bruke formidlingsmetoder barn forstår.

Vi skal gi et lekent kunnskapsløft og vekke historieinteresse, bidra til å øke bolyst og berike Steinkjers kulturtilbud. Egge museum er i sin formidling ekte, engasjerende, modige og et godt vertskap. Mer om oss finner du på eggemuseum.no

På markedsområdet møter du omreisende vikinger fra hele Europa. Mellom telt og boder fyres det bål og lages mat, mens handelsmenn tilbyr sine varer slik som vikingene kunne ha gjort det. Uvante lukter og lyder setter deg i stemning. Flittige mat-treller griller spedgris, ribber høner og baker, mens hester og sauer beiter fredelig like ved markedet. Markedsfolket tilbyr varer som piler, buer og sverd, smykker, kurver, klær, lærarbeid, keramikk, glassperler, gjenstander laget av bein og horn og mange andre unike håndverksprodukter. Flere håndverkere demonstrerer sine teknikker. Det støpes i messing, smies med glødende jern, dreies i tre, brennes keramikk og hogges i kleberstein. Det spinnes garn, veves vakre band og farges garn. Kanskje har dere lyst til å prøve selv? Kanskje arkeologiskolen «Spør og grav» frister mer, eller kanskje har dere lyst til å spille de eldgamle brettspillene hnefatafl eller sjakk inne i låven? I underlåven kan du utfolde dine kunstneriske ferdigheter i tegneverkstedet RISS.

Vi tar vare på miljøet!

Egge museum arrangerer Barnas vikingdager med fokus på miljøet. Vi bruker kun gjenvinnbar engangsemballasje til matservering og kildesorterer avfall. Produkter som brukes til renhold er også miljømerket. Vi oppfordrer publikum til å tenke kildesortering når de kaster sitt søppel på festivalområdet.